Александра Василева

Светът е сцена, а всички ние сме … сценични работници.

Театърът прилича на … машина на времето.

Хората ходят на театър, защото … искат да попътуват с машината на времето!

O, слабост, твойто име е … Сценична Треска.

В театъра мога да устоя на всичко, освен на … на нищо не мога да устоя.

Думи, думи, думи (в театъра) … и паузи...

Животът в театъра е това, което се случва докато …  загиват деца в катастрофи и престъпници правят живота извън театъра все по-невъзможен.

Най-силно ме впечатляват хората в театъра, които … са способни да обичат и да се възхищават на другите хора.

Всичко в театъра е по-ясно, когато … е по-силно осветлението.

Свободата в театъра е на върха на … правилата за поведение в театъра.

Част от мен подозира, че в театъра съм … Kосмос ...

… а другата част от мен счита, че в театъра съм … Aтом...

Всичките ми театрални мечти могат да се сбъднат, ако … си помечтая.

Най-силно ме впечатляват спектаклите, които … те разплакват, без да го искат.

На шкафчето в гримьорната ми има … много бяло пространство.

Сутрин театърът е … с аромат на кафе.

Цветът на театъра в полунощ е … тъмнолилав.

НОЩ НА ТЕАТРИТЕ е … будилник в полунощ!