Ованес Торосян

Светът е сцена, а всички ние сме … ДРАМАТУРЗИ.

Театърът прилича на … СЪН.

Хората ходят на театър, защото … СЕ ПРАВЯТ НА ИНТЕРЕСНИ.

O, слабост, твойто име е … ЖЕНА.

В театъра мога да устоя на всичко, освен на … ЗАСПАЛ ЗРИТЕЛ.

Думи, думи, думи (в театъра) … КАКВА Е ИНТРИГАТА, ГОСПОДАРЮ?!?

Животът в театъра е това, което се случва докато … НЕ СЕ ПОКЛОНИМ.

Най-силно ме впечатляват хората в театъра, които … СА ЗА ПАЗАРА.

Всичко в театъра е по-ясно, когато … ИМА ОСВЕТЛЕНИЕ.

Свободата в театъра е на върха на … ЕЗИЦИТЕ НИ.

Част от мен подозира, че в театъра съм … НИКОЙ ..

… а другата част от мен счита, че в театъра съм … НЕЩО СИ.

Всичките ми театрални мечти могат да се сбъднат, ако … МИНЕ ВРЕМЕ.

Най-силно ме впечатляват спектаклите, които … СА ЧЕСТНИ.

На шкафчето в гримьорната ми има … НЯМАМ ШКАФЧЕ, НЯМАМ ГРИМьОРНА, НЯМАМ НИЩО

Сутрин театърът е … БЪБРИВ.

Цветът на театъра в полунощ е  … ЖЪЛТ.

НОЩ НА ТЕАТРИТЕ е …НАЙ-СМИСЛЕНОТО НЕЩО НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ :)